“3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU”

“3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU”
03-07 ARALIK 2014  tarihlerinde ANTALYA BELEK’te yapıldı.

• Yaklaşık 450 YMM’nin katıldığı sempozyumun ana konusunu “YMM’lerin  TASDİK VE TASDİKDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR” Konusu oluşturdu.
• Ankara YMM Odası tarafından düzenlenen sempozyuma katıldık. Yeni gelişmeler ışığında YMM’lerin sorumluluk sınırının belirlenmesi konusunda Maliye, Gümrük,Ticaret Bakanlık temsilcileri ile Gelir İdaresi yetkililerinden bilgi aldık.
• Sempozyuma katılan YMM’ler karşılaştıkları ve uygulamadaki   sorunlarını  kurum yetkililerine ileterek  çözüm önerilerini sunma fırsatı buldular.
            Sempozyum düzenleme Komitesi Başkanı ve Aynı zamanda  Ankara  dönem YMM Odası başkanı olarak YMM Nurettin ÇEKİÇİ,  ”sempozyum değerlendirmesini:

             “3568 sayılı Meslek Yasamızın 12/4 maddesinde yer alan “müşterek ve müteselsil sorumluluk” anlayışının meslek mensubunun müşterisi vergi mükellefinin kefili haline getiren bugünkü uygulaması ile sürdürülemeyeceği görüşü, paylaşılan genel kanaati oluşturdu. Bunun yerine objektif kriteler ile çağdaş, evrensel kurallara uygun ve kusur-kasıt dayanağını esas alan sorumluluk anlayışının benimsenmesi gerektiği; mesleğin gereklerinin ve meslek mensubu müktesabatının sorumluluğu karakter olarak ortaya koyduğu ifade edildi.
             Katılımı yüksek, içeriği kapsamlı ve sonuçları itibariyle başarılı gerçekleşen sempozyumun en önemli kazanımı; başta Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşların görüş birliği içinde olduğunun görülmesi ve sorunların çözümü için birlikte çalışma isteğinin ortaya konulması oldu.
             Nitekim, sempozyum sonucunda aynı yerde Gelir İdaresi yönetimi ile tüm Yeminli Mali Müşavir Odaları Yönetimleri bir araya gelmek suretiyle çalışma esaslarını içeren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının konusu, benimsenen ve ifade edilen sorumluluk anlayışının objektif kriterlere dayanan “vergi denetimi standartları”nın oluşturularak tek tebliğ çalışması içinde düzenlenmesi şeklinde belirlendi.
              Sempozyum konuşmalarını ve slaytlarını yılbaşına kadar bir komisyon editörlüğünde kitap haline getirip tüm meslektaşlarımıza ulaştırmayı, video kayıtlarını internet sitemizden izlenebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz “Denetim ve Tasdik Sempozyumu”nun bir sonrakinde bir başka konu ve açılımla yeniden bir araya gelmek üzere hepinize sağlık ve huzur içinde başarılı çalışmalar diliyor, tüm katılımcıların en başarılı organizasyon olarak nitelendirdikleri sempozyumumuzun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi